تا اطلاع ثانوی در این مکان ترشحی صورت نمی‌گیرد. این موجود پاره‌وقت برای مدتی نامعلوم به ناموجودی تمام‌وقت تبدیل می‌شود.