سکته‌ی قلبی، تصادف، سکته‌ی مغزی، سرطان خون، خودکشی، خفگی با گاز، خطای پزشکی، کهولت سن.

در دو هفته‌ی گذشته عزیزترین‌هایش را در اثر مواردی که ذکر شد از دست داد. منتظر نشسته است که خودش هم بمیرد، اما ملک‌الموت اقدامی نمی‌کند. گویی حضرتش یله بر نازکای چمن رها شده ۱است و به جان کندن عین نگاه می‌کند.


تکمله: فکر کردن به مرگ، قوت غالب مغزش شده بود.


پی‌نوشت:

۱- احمد شاملو