پناه بردن به کلمات هم کار ترسناکی‌ست. مثلا فرهنگ عمید را باز کنی و ببینی معنی کلمه‌ی رفتن را نوشته‌اند:
ساییده شدن