ساعت سه‌ی نیمه‌شب که می‌شود، رقابت نفس‌گیری بین اعضای اتاق اتفاق می‌افتد. لوستر، جالباسی، کمد، صندلی، میز، لپتاپ، کتاب‌خانه، محمود دولت‌آبادی، چراغ مطالعه، فرش، کیهان کلهر و اسپیکر هرکدام برای کسب جایگاه ویژه مبارزه می‌کنند.


شناسه: با احترام به سرگیجه.