مثلا همین شباهت قرص‌ها به دکمه‌های پیرهن آبی آسمونی‌ت.